Aquests “cuadros estructurales de filosofía” ens permeten moure’ns en un text complex sense perdre la visió del conjunt amb les seves interrelacions més importants. Des d’aquesta globalitat podem anar sense problemes, a la part més particular. Dit d’una altra manera: del bosc podem anar a l’arbre i d’aquí   altra vegada a la part holística.

INDEX DE QUADRES ESTRUCTURALS
  • LA REPÚBLICA de Plató
  • LA FENOMENOLOGÍA DE HEGEL